BIOREZONANTNA BICOM METODA

Ova metoda je poseban dijagnostički i terapeutski postupak kojim je otpočet jedan novi pravac u medicini. Osnove biorezonantne medtode počivaju na najnovijim dostignućima biofizike.

Sa BICOM OPTIMA aparatom se mogu u mnogim slučajevima otkriti stvarni, često prikriveni, uzroci bolesti.

Biorezonantna metoda je bezbolna i nema negativnih sporednih efekata.

Danas živimo u velikom blagostanju. Našu svakodnevicu olakšavaju mnogi tehnički aparati, neverovatno brza transportna i komunikaciona sredstva, nepregledni broj hemijskih supstanci i gotove namirnice svih vrsta. Iako u tome svi uživamo,ipak sve više ljudi plaća značajnu cenu za to.

Na ljude današnjice deluju mnoga opterećenja: hemijski dodaci našoj hrani i vodi za piće, zagađenje sredine, opterećenja prouzrokovana zračenjem, bezbrojne hemijske supstance, upotreba antibiotika u ishrani domaćih životinja…
Ova opterećenja čine da se kod mnogih pacijenata bure prelije. To se pokazuje u formi nejasnih osećajnih smetnji, hroničnog umora, pa sve do ozbiljnih telesnih smetnji.

Interesantno je da se kod pacijenata sa istim simptomima često mogu utvrditi potpuno različiti uzroci bolesti. Nažalost, uobičajenim metodama skoro nije moguće otkriti upravo ove različite i individualne uzroke.

Naravno, kada je telo u dužem vremenskom periodu izloženo isuviše velikom broju ili preteškim opterećenjima, ona mogu delovati na njega tako što sputavaju ili čak blokiraju njegove regulacione sposobnosti kao i samoizlečujuće snage.

Svaka supstanca, kao i svaka ćelija, svaki deo tela, ali takođe i virus, bakterija, polen … zrače energijom i time imaju jednu tačno određenu, tipičnu talasnu dužinu ili frekvenciju sa potpuno individualnom karakteristikom. Ona sa obeležava i kao frekvencijska mustra.

Ako ometajuće supstance (toksini, virusi, bakterije…) ili opterećujuća zračenja deluju na telo, njihove ometajuće frekvencijske mustre mogu sprečiti komunikaciju između ćelija. Ukoliko je komunikacija između ćelija ometena, tada će svakako i rad ćelija biti sprečen, što se pre ili kasnije može pokazati kroz nejasne osećajne smetnje, radne sposobnosti, hronični umor, a kasnije takođe kroz organske promene i odgovarajuće simptome. Simptomi često nastupaju tamo gde već, takođe često nasledno uslovljeno, postoji određena slabost.

Biorezonantnom metodom se u mnogim slučajevima brzo otkrije često prikriveni uzrok zdravstvenih problema. Uz pomoć dijagnoze terapeut na osnovu opterećenja Vašeg organizma izrađuje individualni plan terapije. Prilikom tretmana BICOM aparatom postavljaju se elektrode na pacijenta koji može sedeti ili ležati. Jedan tretman traje između 10-45 minuta. Terapija se doživljava kao prijatna i potpuno je bezbolna. Cilj terapije je da se umanje svi uticaji koji izazivaju bolest i tako ponovo aktiviraju sopstvene odbrambene snage. Broj tretmana zavisi od različitih faktora.

Molimo Vas da za vreme celokupne terapije ne konzumirate svinjsko meso niti kobasice, jer time opterećujete svoj limfni sistem. Između ostalog izbegavajte šećer koliko god je moguće. Šećer škodi Vašoj crevnoj flori i stvara povoljne uslove za razvoj mnogih bolesti koje su povezane sa crevima. Pijte za vreme celokupnog tretmana mnogo slabo mineralne vode, dnevno 1,5-2 litra! Samo slabo mineralna voda može izlučiti kroz terapiju oslobođene štetne supstance i zbog toga je idealno piće za detoksikaciju. Šest sati pre i posle terapije trebalo bi da ne pijete kafu kao i da ne konzumirate alkohol na dan terapije.

Zakažite testiranje